niepełnosprawna osoba pracuje przy komputerze

Zawody dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przegląd możliwości

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i szukasz pracy, możesz być zainteresowany tym, w jakich zawodach możesz pracować. Piszę bowiem o tym jakie są dobre zawody dostępne dla osób niepełnosprawnych. Istnieją różne zawody, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, w zależności od Twoich umiejętności i zainteresowań. Według badania „Pracodawca na TAK” z 2021 roku, aż 56% pracodawców obawia się, że pracownik z niepełnosprawnością będzie mniej efektywny. Jednak niepełnosprawność to tylko jedna cecha, która nie definiuje pracownika i jego kompetencji.

Niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w znalezieniu pracy. W Polsce istnieją przepisy, które chronią prawa osób z niepełnosprawnościami i zapewniają im równe szanse na rynku pracy. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do specjalnych uprawnień, takich jak skrócony czas pracy, dodatkowe dni wolne, a także pomoc w znalezieniu pracy. Istnieją również programy szkoleniowe i szkolenia zawodowe, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami zdobyć umiejętności potrzebne do wykonywania określonych zawodów.

Zawody dostępne dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i szukasz pracy, to istnieje wiele zawodów, które są dostępne dla Ciebie. W Polsce istnieją specjalne programy i inicjatywy, które pomagają osobom niepełnosprawnym znaleźć pracę i rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

zawody dostępne dla osób niepełnosprawnych

Niektóre z zawodów, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych, to:

 • Księgowość i finanse: praca w dziale finansowym lub księgowości może być dobrym wyborem dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub sensorycznymi. Wymaga to dokładności, ale nie wymaga dużej siły fizycznej.
 • Informatyka: praca w dziale IT może być dobrym wyborem dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi lub sensorycznymi. Wymaga to umiejętności technicznych, ale nie wymaga dużej siły fizycznej.
 • Telepraca: praca zdalna może być dobrym wyborem dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi lub sensorycznymi. Wymaga to umiejętności komputerowych i internetowych.
 • Praca w administracji: praca w administracji publicznej lub prywatnej może być dobrym wyborem dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub sensorycznymi. Wymaga to dokładności, ale nie wymaga dużej siły fizycznej.
 • Praca w handlu: praca w handlu może być dobrym wyborem dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi lub sensorycznymi. Wymaga to umiejętności komunikacyjnych i obsługi klienta

Warto pamiętać, że każda osoba jest inna i ma różne umiejętności i zainteresowania. Dlatego ważne jest, aby wybrać zawód, który odpowiada Twoim umiejętnościom i zainteresowaniom. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu pracy, możesz skorzystać z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy lub organizacji pozarządowych zajmujących się integracją zawodową osób niepełnosprawnych.

Prawa pracownika niepełnosprawnego

Jeśli jesteś pracownikiem niepełnosprawnym, to masz prawo do specjalnych uprawnień i ochrony przed dyskryminacją w miejscu pracy. Twoje prawa są chronione przez ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oto niektóre z najważniejszych uprawnień pracowniczych, na które masz prawo:

 • Skrócony czas pracy – jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, to czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jeśli jesteś zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, to czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zmuszona do pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Przystosowanie stanowiska pracy – pracodawca ma obowiązek przystosowania stanowiska pracy do Twoich potrzeb, zgodnie z zasadami BHP. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, pracodawca powinien zatrudnić Cię w formie telepracy.
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy – przysługuje Ci 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • Opieka nad dzieckiem – jeśli jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością, to przysługuje Ci dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski w wysokości łącznie 156 tygodni.

Pamiętaj, że Twoje prawa jako pracownika niepełnosprawnego są chronione przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, to możesz skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy lub z Poradnią Prawa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.

Zawody dostępne dla niepełnosprawnych – aspekty prawne pracy niepełnosprawnych

Pracodawca i pracownik niepełnosprawny

Jeśli jesteś pracodawcą, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może przynieść wiele korzyści, zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego pracownika. Pracownik z niepełnosprawnością może wypełnić wiele różnych ról w Twojej firmie, w zależności od jego umiejętności i doświadczenia.

Jeśli decydujesz się zatrudnić pracownika niepełnosprawnego, musisz zapewnić mu równe warunki pracy i umożliwić mu dostęp do wszelkich narzędzi i urządzeń, które pomogą mu w wykonywaniu swoich obowiązków. Warto również pamiętać, że osoba niepełnosprawna może wymagać nieco więcej czasu na wykonanie określonych zadań, dlatego ważne jest, aby zapewnić jej odpowiedni czas i wsparcie.

Jeśli jesteś pracownikiem z niepełnosprawnością, warto wiedzieć, że masz prawo do umowy o pracę na takich samych warunkach jak inni pracownicy. Warto również pamiętać, że czas pracy pracownika niepełnosprawnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą pracować nie dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Jeśli chcesz pracować w określonym zawodzie, warto sprawdzić, czy Twoja niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w wykonywaniu określonych czynności. W niektórych zawodach, takich jak np. kierowca, praca może być niemożliwa dla osób z niektórymi rodzajami niepełnosprawności. Jednak w wielu innych zawodach, takich jak np. programista, praca może być wykonywana bez problemów.

Warto pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością mają wiele umiejętności i doświadczenia, które mogą przynieść wiele korzyści dla Twojej firmy. Dlatego warto zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością i zapewnić mu równe warunki pracy oraz umożliwić mu rozwój i awans w firmie.

Czas pracy i przerwy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zależy od stopnia niepełnosprawności oraz od wykonywanego zawodu. Zgodnie z przepisami, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Natomiast osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowo, osobie niepełnosprawnej – bez względu na dobowy wymiar czasu pracy – przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy, w wymiarze 15 minut, na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Dodatkowa przerwa wliczana jest do czasu pracy, przysługuje bez względu na rodzaj niepełnosprawności i nie jest uzależniona od wymiaru czasu pracy.

Jeśli pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym chce wykonywać pracę w wymiarze wyższym niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, musi otrzymać od lekarza, który przeprowadza badania profilaktyczne lub od lekarza sprawującego nad nim opiekę, zaświadczenie pozwalające na pracę w wyższym wymiarze.

Warto pamiętać, że pracodawca powinien traktować niepełnosprawnych inaczej niż pracowników zdrowych i zwolnić ich z odpracowania dnia wolnego. W innym przypadku naruszy przepisy. Jeśli praca w sobotę nie pociągnie za sobą przekroczenia dopuszczalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, osoba niepełnosprawna może w tym dniu pracować.

Urlopy dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i pracujesz, przysługują Ci dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności ma prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osób niepełnosprawnych jest przyznawany niezależnie od zwykłego urlopu wypoczynkowego, który przysługuje każdemu pracownikowi. W przypadku osób niepełnosprawnych, zwykły urlop wypoczynkowy wynosi 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy.

Warto pamiętać, że dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje osobie niepełnosprawnej po upływie roku od uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej. Pracodawca ma obowiązek wydłużyć urlop osobie, która przedstawi mu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz skorzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, skontaktuj się z działem kadr w swojej firmie. Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania dodatkowych 10 dni urlopu, które Ci przysługują.

Podsumowując, osoby niepełnosprawne mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, który wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten przysługuje niezależnie od zwykłego urlopu wypoczynkowego i jest przyznawany po upływie roku od uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej. Pracodawca ma obowiązek wydłużyć urlop osobie, która przedstawi mu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stopień niepełnosprawności a praca ile jest

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, to ważne jest, abyś wiedział, jakie zawody są dla Ciebie odpowiednie. Stopień niepełnosprawności jest jednym z czynników, które wpływają na wybór zawodu. W Polsce stopnie niepełnosprawności określa się na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika.

Stopnie niepełnosprawności

W Polsce wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. Osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą wykonywać większość zawodów, podobnie jak osoby zdrowe. Natomiast osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mają pewne ograniczenia w wykonywaniu pracy.

Zawody dostępne dla niepełnosprawnych – praca niepełnosprawnych a stan zdrowia

Stan zdrowia a praca

Zanim podejmiesz decyzję o wyborze zawodu, ważne jest, abyś zastanowił się, jakie stan zdrowia masz i jakie czynności możesz wykonywać. Jeśli masz problemy z poruszaniem się, to praca, która wymaga stania lub chodzenia może być dla Ciebie trudna. Podobnie, jeśli masz problemy z koordynacją ruchową, to praca wymagająca precyzji może być dla Ciebie trudna.

Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników

Jeśli chcesz podjąć pracę, to ważne jest, abyś przeszedł badania profilaktyczne u lekarza medycyny pracy. Lekarz ten oceni Twoje zdolności do pracy i zaleci odpowiedni rodzaj pracy. Jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności, to lekarz będzie brał to pod uwagę przy wyborze zawodu.

W Polsce istnieją przepisy, które chronią osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Pracodawca ma obowiązek przystosować stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej i zapewnić jej odpowiednie warunki pracy. Jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności, to masz prawo do specjalnych uprawnień, takich jak krótszy czas pracy czy zakaz wykonywania pracy w niebezpiecznych warunkach.

Wsparcie dla bezrobotnych i poszukujących pracy niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i szukasz pracy, możesz skorzystać z pomocy, którą oferują urzędy pracy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Jeśli jesteś bezrobotny lub poszukującym pracy, możesz skorzystać z wielu instrumentów wsparcia, które oferuje urząd pracy. Wśród nich znajdują się między innymi:

 • Szkolenia i kursy zawodowe, dzięki którym zdobędziesz nowe kwalifikacje i umiejętności,
 • Staże zawodowe, które umożliwią Ci zdobycie praktycznego doświadczenia w wybranej branży,
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które pomogą Ci w założeniu własnej firmy.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, możesz skorzystać z dodatkowych form wsparcia. PFRON oferuje między innymi:

 • Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu, który ułatwi Ci wykonywanie pracy,
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów zawodowych,
 • Dofinansowanie staży zawodowych,
 • Dofinansowanie wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej, który pomoże Ci w wykonywaniu pracy.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, która nie jest w stanie wykonywać pracy zarobkowej, możesz skorzystać z pomocy, jaką oferuje ZUS. Możesz otrzymać między innymi:

 • Rentę socjalną,
 • Zasiłek stały,
 • Zasiłek pielęgnacyjny.

Pamiętaj, że urzędy pracy oraz PFRON oferują wiele różnych form wsparcia, które mogą Ci pomóc w znalezieniu pracy lub rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Skorzystaj z nich i nie rezygnuj z marzeń o pracy i samodzielności.

Wynagrodzenie i ubezpieczenia

Gdy zatrudniasz osobę niepełnosprawną, musisz przestrzegać przepisów dotyczących wynagrodzenia i ubezpieczeń. W Polsce obowiązują specjalne przepisy, które określają minimalne stawki wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych.

Wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej zależy od stopnia jej niepełnosprawności oraz rodzaju wykonywanej pracy. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Jeśli zatrudniasz osobę niepełnosprawną, musisz płacić składki na ZUS. Składki na ZUS są uzależnione od wysokości wynagrodzenia, a ich wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika. W przypadku osób niepełnosprawnych składki na ZUS są niższe niż w przypadku pracowników pełnosprawnych.

Pamiętaj, że zatrudniając osobę niepełnosprawną, możesz skorzystać z różnych ulg i zwolnień podatkowych. Na przykład, jeśli zatrudnisz osobę niepełnosprawną, możesz skorzystać z ulgi na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto też pamiętać, że zatrudniając osobę niepełnosprawną, przyczyniasz się do integracji i równouprawnienia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *